Maciej Kierzkiewicz

dr n. med. specjalista gastroenterolog, choroby wewnętrzne,

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1999-2013 zatrudniony w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie. Od 2013 r. pełni funkcję kierownika Oddziału II Wewnętrznego i Gastroenterologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Dr Kierzkiewicz udziela konsultacji gastrologicznych, kwalifikuje do zabiegów (m.in. do ECPW i enteroskopii) oraz wykonuje liczne badania endoskopowe w tym zabiegi z polipektomią.

LECZONE CHOROBY:

choroby żołądka i jelit (w tym nieswoiste zapalne choroby jelit)
choroby przełyku
choroby trzustki
choroby wątroby i dróg żółciowych
alergie pokarmowe
zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego
 

WYKONYWANE ZABIEGI I BADANIA:

gastroskopia
kolonoskopia
sigmoidoskopia
rektoskopia
enteroskopia
polipektomia
dyssekcja podśluzówkowa
ECPW
tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego
 

 

Specjalizacje:

gastroenterologia , choroby wewnętrzne

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl