Justyna Józefowicz - psycholog, terapeutka uzależnień

Justyna Józefowicz

psycholog, terapeutka uzależnień

Psycholożka, terapeutka uzależnień w procesie certyfikacji. Absolwentka psychologii klinicznej, filologii polskiej, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Obecnie wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Wcześniej związana z Uniwersytetem Warszawskim. Od wielu lat współpracuje z Fundacją SYNAPSIS.

Doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS, PJATK), gdzie w ramach Centrum Badań Neuropoznawczych bada wpływ gier video na funkcje poznawcze. Współtworzy również projekt Pogotowie Psychologiczne, którego celem jest edukacja i uświadomienie o aktualnych problemach naszego społeczeństwa.

W szczególności specjalizuje się w:

  • interwencji kryzysowej 
  • uzależnieniach
  • uzależnieniach behawioralnych, np. od technologii i gier.


 W Szpitalu św. Anny prowadzi konsultacje:

  • NFZ - od 18 r.ż.
  • komercyjne - od 15 r.ż.
  • W przypadku uzależnienia od gier istnieje możliwość konsultacji również młodszych dzieci.

Specjalizacje:

psychologia , terapia uzależnień

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl