Rehabilitacja Neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub najwyższej możliwej, sprawności fizycznej lub psychicznej. To również przywrócenie zdolności do pracy oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia pacjenta.

Rehabilitacja neurologiczna przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia potrzebują kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Dane Kontaktowe

Kowary - Szpital Bukowiec

ul. Sanatoryjna 15 , 58-530 Kowary tel.: 75 64 15 715 e-mail: sekretariat@pcz-kowary.pl