Pulmonologia

Dział medycyny najmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką układu oddechowego, a w szczególność chorobami płuc.

Układ oddechowy jest szczególnie wrażliwy na czynniki środowiska. Mimowolnie wprowadzamy do niego wszelkie szkodliwe substancje, znajdujące się w powietrzu - zanieczyszczenia oraz drobnoustroje. Choroby układu oddechowego mogą mieć charakter ostry, trwający krótko lub przewlekły. Mogą tez mieć podłoże genetyczne .

Najczęstsze choroby układu oddechowego to choroby infekcyjne:

  • nieżyt nosa
  • przeziębienia
  • zapalenie (migdałków podniebiennych, płuc, opłucnej, krtani, oskrzeli, zatok przynosowych, tchawicy)
  • grypa
  • angina
  • gruźlica
  • choroba legionistów

Do choroby układu oddechowego zalicza się również choroby nowotworowe (między innymi: rak, rakowiak, śródbłoniak opłucnej); choroby zawodowe (między innymi: azbestoza, pylica); choroby genetyczne (mukowiscydoza) i inne (między innymi: astma, alergia oddechowa, odma, zespół ciężkiej niewydolności oddechowej czy zespół bezdechu sennego)

Profilaktyka skupia się głównie na dbaniu o cały organizm, ważne jest zdrowe odżywianie i dobra kondycja fizyczna. Nadwaga obciąża układ oddechowy, płuca i układ krążenia. Również należy unikać  kontaktu z substancjami szkodliwymi, a więc dymem papierosowym, silnie zanieczyszczonym powietrzem i pyłami.  Nie należy również bagatelizować żadnej dolegliwości, ponieważ komplikacje mogą prowadzić do zapalenia płuc lub oskrzeli.

Standardowym zabiegiem profilaktycznym są szczepienia ochronne. Powodują one wykształcenie czynnej, długotrwałej odporności przeciw wielu chorobom. Większość szczepień wykonuje się obowiązkowo u dzieci - w przypadku chorób układu oddechowego są to szczepienia m.in. przeciwko błonicy i krztuścowi. Zaleca się również szczepienia przeciw gruźlicy. Ostatnio powszechnie stosuje się również szczepienia przeciw grypie, lecz nie dają one długotrwałej odporności, ponieważ wirus grypy jest niezwykle zmienny.

Dane Kontaktowe

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno tel.: 22 73 54 100 e-mail: piaseczno@emc-sa.pl
e-rejestracja