Onkologia

Onkologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem.

Karcenogeneza (czyli nowotworzenie) jest najczęściej procesem długotrwałym, trwającym lata. Według badań około 80% przypadków jest spowodowanych działaniem czynnika zewnętrznego jak np. promieniowanie, zakażenie określonym wirusem, czy np. rakotwórcze substancje chemiczne. Do całego procesu mogą również predysponować pewne skłonności genetyczne. 

Fazy procesu nowotworowego, możemy podzielić na następujące etapy:

 

  1. Inicjacja, czyli mutacja w kodzie genetycznym. Zazwyczaj komórki potrafią poradzić sobie z błędem DNA, jednak zdarzają się przypadki, kiedy mechanizmy obronne nie są w stanie naprawić uszkodzenia, co może prowadzić do powstania nowotworu.  
  2. Promocja, w której następuje zwiększenie tempa zmian w komórce, pogorszenia jej funkcji i niestabilności genomu. Powstaje wtedy tak zwany carcinoma in situ. Na tym etapie wykryta zmiana jest jeszcze niegroźna, gdyż daje szansę na całkowite wyleczenie poprzez jej usunięcie. W przeciwnym przypadku dochodzi do jej zezłośliwienia.  
  3. Progresja jest najbardziej zaawansowanym etapem powstawania nowotworu. Rosnący guz wytwarza substancje, które powodują wzrost w jego obrębie naczyń krwionośnych, które zaopatrują go w tlen i substancje odżywcze. Nieustające mutacje prowadzą do powstania coraz to nowych rodzajów komórek. W późniejszym stadium zaawansowania choroby, komórki nowotworowe atakują już węzły chłonne i odległe narządy.  

Diagnostyka nowotworu opiera się Na:  

  • Przeprowadzeniu dokładnego wywiadu
  • Diagnostyce obrazowej
  • Badaniom biochemicznym
  • Pobraniu materiału histopatologicznego do badań