Neurologia dziecięca

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Jak się okazuje schorzenia neurologiczne u dzieci występują równie często jak u dorosłych. Szczególnie zagrażającym czynnikiem jest uszkodzenie układu nerwowego jeszcze w życiu płodowym lub podczas porodu, a także deficyty powstające w trakcie rozwoju.Najczęściej rozpoznawane u dzieci są wrodzone wady rozwojowe. Obejmują one grupę zaburzeń powstałych w okresie rozwoju płodowego i prowadzące do trwałego, strukturalnego uszkodzenia mózgu.

Czynnikami ryzyka, które zostały poznane do tej pory należą:

  • wiek matki
  • występowanie wad rozwojowych w rodzinie
  • nieprawidłowa opieka w ciąży
  • choroby przewlekłe matki
  • promieniowanie jonizujące
  • niedobory jakościowe i ilościowe w odżywianiu