Neonatologia

Neonatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym.

Lekarz neonatolog zajmuje się rozpoznawaniem stanów patologicznych i ich leczeniem, począwszy od momentu urodzenia. Jego zadaniem jest monitorowanie wszystkich parametrów życiowych noworodka (m.in. bicie serca, oddech, aktywność ruchową) w celu wychwycenia ewentualnych patologii. U wcześniaków neonatolog czuwa nad tym, aby nie doszło do powikłań związanych z niedojrzałością układów narządowych. W pierwszej dobie życia noworodek powinien:

 • ​otrzymać jednorazowo witaminę „K” (jako profilaktykę przeciwkrwotoczną)
 • Poddany zostać testowi pulsoksymetrycznemu (badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca)
 • zostać zaszczepiony przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Na czasową opiekę na oddziale neonatologicznym kieruje się noworodki, u których wykryto różnego rodzaju nieprawidłowości:

 • nieprawidłowości w okresie płodowym
 • choroba matki w okresie ciąży
 • zmiany fizjologiczne u noworodka
 • przedwczesny poród
 • niski wynik w skali APGAR
 • zakażenie
 • resuscytacja po porodzie
 • choroby okresu noworodkowego
 • podejrzenie wady wrodzonej

 

Dane Kontaktowe

Kowary - Szpital Bukowiec

ul. Sanatoryjna 15 , 58-530 Kowary tel.: 75 64 15 715 e-mail: sekretariat@pcz-kowary.pl