Medycyna pracy

Medycyna pracy jest dziedziną, zajmującą się badaniem wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników, diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. W zakres działań medycyny pracy wchodzi wykonywanie badań okresowych, wstępnych oraz kontrolnych pracowników.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom, profilaktycznej opieki medycznej, oraz zawarcia umowy na wykonywanie badań okresowych. 

W ramach tzw. służby medycyny pracy realizowane są zadania z zakresu:

 • badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne i celowane
 • badania profilaktyczne uczniów, studentów szkół wyższych i doktorantów: wstępne oraz okresowe
 • badania wysokościowe
 • badania osób narażonych na działanie promieniowania jonizującego
 • badania i ocena ryzyka zawodowego, osób prowadzących własną działalność gospodarczą
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki
 • badania kierowców
 • badania psychologiczne, tzw. psychotesty
 • badania sanitarne (sanitarno-epidemiologiczne)
 • badania do broni (badanie psychotechniczne do broni)

Świadczenia dodatkowe:

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • organizacja i wykonywanie szczepień dla zakładów pracy
 • ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

 

Dane Kontaktowe

Katowice - Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II

Morawa 31 , 40-353 Katowice tel.: 32 256 81 49 fax: 32 204 70 79 e-mail: katowice@emc-sa.pl
e-rejestracja

Dane Kontaktowe

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno tel.: 22 73 54 100 e-mail: piaseczno@emc-sa.pl
e-rejestracja

Dane Kontaktowe

Wrocław - Przychodnie: Pilczycka, Łowiecka

Łowiecka 24 | Pilczycka 148 | , Wrocław tel.: NFZ: 71 71 17 400 e-mail: wroclaw@emc-sa.pl
e-rejestracja