Kardiologia dziecięca

Kardiologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem. Kardiologię możemy podzielić na dwie dziedziny: kardiologię nieinwazyjną oraz inwazyjną.

O chorobach serca słyszy się najczęściej w kontekście dorosłych, kiedy mówimy o takich problemach jak zawał czy choroby niedokrwienne. U dzieci choroby serca to przede wszystkim wady wrodzone. Bagatelizowanie niepokojących symptomów w dzieciństwie może skutkować niebezpiecznymi konsekwencjami w przyszłości. 

Poważne wady serca wykrywane są zazwyczaj już u noworodków lub we wczesnym okresie niemowlęcym. Jednak niektóre choroby, mogą w bardzo młodym wieku przebiegać bezobjawowo, a wykrycie ich następuje przypadkowo, przy rutynowym badaniu.

Do najczęstszych wad wrodzonych u dzieci należą:

  • ubytek przegrody międzykomorowej
  • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
  • przetrwały przewód tętniczy Botalla
  • wady zastawki tętnicy płucnej i aorty
  • zwężenie cieśni aorty
  • zespół Fallota