Hematologia

Hematologia to dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego jak również immunologią, epidemiologią, a także farmakologią chorób krwi. Dziedzinami blisko związanymi z hematologią są: transfuzjologia, serologia i immunologia.

Proces hematopoezy to proces tworzenia się i rozwoju poszczególnych komórek krwi. Głównym miejscem gdzie proces ten zachodzi jest szpik kostny, jednak krwiotwórcze komórki macierzyste znajdują się również we krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej.

Wszystkie typy komórek krwi pochodzą od jednej krwiotwórczej komórki macierzystej- wieloczynnościowej komórki pnia, która obecna jest w szpiku kostnym.

Najczęstsze schorzenia układu krwiotwórczego to:

  • niedokrwistość (tzw. anemia) - u ludzi dorosłych wg Światowej Organizacji Zdrowia rozpoznać ją można wówczas, kiedy zawartość hemoglobiny spada poniżej 13 g/dl u mężczyzn oraz poniżej 12 g/dl u kobiet.
  • Granulocytopenia i agranulocytoza
  • Płytkowe skazy krwotoczne
  • Zespoły mieloproliferacyjne
  • Białaczki