18.09.2018

Raport nr 1/2018

Raport EBI

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna w załączeniu przedstawia raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Raport EBI 1_2018