teleporady

22.12.2020

Report nr 28/2020

Porozumienie w sprawie przejęcia szpitala w Kamieniu Pomorskim

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o podpisaniu porozumienia z Powiatem Kamieńskim w sprawie zawarcia, do dnia 1 marca 2021 roku, umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Spółki w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim wraz z Przychodnią Specjalistyczną na rzecz nowo założonej spółki Szpital w Kamieniu Sp. z o.o.

" "