17.12.2015

Raport nr 92/2015

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) i pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2015 roku w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano Pana Grzegorza Stępińskiego.Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Poniżej notka biograficzna Pana Grzegorza Stępińskiego– nowego członka Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Stępiński od 2012 roku należy do zespołu PZU, w którym zajmuje stanowisko Menadżera Inwestycyjnego/Analityka Inwestycyjnego, wspierając projekty akwizycyjne realizowane w ramach strategii Grupy PZU, opracowując dokumentację transakcyjną i nadzorując doradców zewnętrznych, jak również monitorując inwestycje i przygotowując analizy rynkowe. Wcześniej Pan Grzegorz Stępiński zyskał doświadczenie pracując dla firm doradczych KPMG Advisory oraz PWC Polska, gdzie przeprowadzał analizy due diligence finansowe i komercyjne, audyty sprawozdań finansowych. Jego doświadczenie obejmuje branże sektora produkcyjnego, nieruchomości, technologii oraz prywatnej ochrony zdrowia. Grzegorz Stępiński uzyskał dyplom magistra na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował także na Politechnice Warszawskiej w ramach MBA PZU Innovate.