teleporady

23.02.2021

Raport nr 8/2021

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta - Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Szpital w Kamieniu Sp. z o.o., będącej jednoosobową spółką Powiatu Kamieńskiego, umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100).

Raportem nr 25/2019 z 10 października 2019 roku Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) komunikował rozpoczęcie negocjacji ze Starostą Powiatu Kamieńskiego w zakresie ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 5/2020 z 7 lutego 2020 roku Emitent poinformował, że w przypadku nieprzyjęcia ostatecznej oferty Spółki przez władze Powiatu Kamieńskiego, Spółka podejmie czynności likwidacyjne Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, po zakończeniu jego działalność z dniem 31 marca 2020 roku. Jednocześnie Spółka ostatecznie ponowiła propozycję sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 20/2020 z 28 października 2020 roku Emitent poinformował o planowanej likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim z uwagi na nieosiągnięcie konsensusu w negocjacjach z Powiatem Kamieńskim. Raportem nr 28/2020 z 22 grudnia 2020 roku Emitent poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie zawarcia umowy sprzedaży Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim do dnia 1 marca 2021 roku

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

" "