teleporady

Raport nr 8/2016

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Waldemara Kmiecika z pełnienia, z dniem 02 lutego 2016 r., funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

"