27.06.2023

Raport nr 7/2023

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 r. Emitent na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, polegających na przyjęciu przez ww. osoby ofert objęcia akcji Emitenta w ramach obowiązującego u Emitenta Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień.

Podstawa prawna art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

powiadomienie o transakcji (AŁ)powiadomienie o transakcji (KP)powiadomienie o transakcji (MJ)powiadomienie o transakcji (MF)powiadomienie o transakcji (DCh)