teleporady

22.02.2021

Raport nr 7/2021

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z Penta Investments Limited

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o podpisaniu pomiędzy Spółką a Penta Investments Limited z siedzibą w Jersey (dalej „Penta”) umowy o zachowaniu poufności (NDA).

 

W ramach zawartej umowy Emitent przekaże Penta informacje oraz dokumenty dotyczące Spółki, a w tym związane z jego sytuacją finansową oraz gospodarczą. Celem zawartej umowy NDA jest udostępnienie Penta danych niezbędnych do szczegółowe zapoznania potencjalnego inwestora z bieżącą działalnością Emitenta i jego aktualną sytuacją gospodarczą. Jak również przeprowadzenia badania due diligence Emitenta w kontekście możliwości podjęcia decyzji inwestycyjnej.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że zawarcie umowy NDA stanowi jedynie etap przygotowawczy, zmierzający do prowadzenia negocjacji, które mogą doprowadzić do zmiany w strukturze akcjonariatu Emitenta.

 

NDA gwarantuje bezpieczeństwo danych Emitenta, a Penta zobowiązała się zachować w poufności informacje i dokumenty przekazane przez Spółkę. Strony zobowiązały się ponadto podjąć wszelkie niezbędne środki, aby udostępnianie informacji w związku z wykonywaniem NDA odbywało się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jednocześnie Emitent będzie na bieżąco przekazywał aktualne informacje dotyczące prowadzonych negocjacji, które będą miały wpływ na dalszą jego działalność.

" "