03.03.2022

Raport nr 6/2022

Przyjęcie Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2022-2024

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2022 roku, Rada Nadzorcza uchwaliła Program Motywacyjny Spółki na lata 2022-2024.

 

Uchwała oraz Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki stanowią załącznik do Raportu.

Uchwała RN nr 10_03_2022_ wraz z Załącznikiem