18.02.2020

Raport nr 6/2020

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 lutego 2020 roku, powołano w skład Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 18 lutego 2020 roku Pana Michała John, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Michał John, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał John jako Wiceprezes Zarządu Emitenta będzie odpowiadał za działalność operacyjną.

Michał John (ur.1982 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie ukończył nauki polityczne w 2006 r. oraz historię w 2009 r., a także absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na którym ukończył psychologię w 2010 r. Posiada 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, restrukturyzacji, zarządzaniu zmianą oraz transformacji kultury firmy.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ochrony zdrowia. W latach 2008-2010 brał udział w restrukturyzacji działu sprzedaży, zakupów i franczyzy w spółce DOZ SA największej w Europie Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2000 placówek własnych, partnerskich i franczyzowych. Następnie od 2011-2019 współtworzył sukces rynkowy firmy Dr.Max, piątej najcenniejszej marki w ochronie zdrowia i zarazem najcenniejszej marki aptecznej w Polsce („Forbes”, 2019). Najpierw jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za dział marketingu i public affairs, pion sprzedaży e-commerce oraz sprzedaż instytucjonalną. Następnie od 2016 na stanowisku Dyrektora Operacyjnego zarządzał działem medycznym, audytu wewnętrznego oraz pionem operacyjnym obejmującym prawie 600 placówek.

W swojej karierze brał bezpośredni udział w ponad 60 transakcjach M&A, opracowywał plany zarządzania, restrukturyzacji oraz integracji przejmowanych placówek.

 

Podstawa prawna:

§5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim