17.05.2018

Raport nr 6/2018

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku, z dotychczasowego terminu - 17 sierpnia 2018 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, na nowy termin - 28 września 2018 roku. 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku nie ulegają zmianie.