20.09.2016

Raport nr 52/2016

Kandydatura do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Na podstawie art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR) Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż kandydatem na członka Zarządu Spółki jest Pan Maciej Piorunek.

Rada Nadzorcza, która podejmie uchwałę w sprawie powołania kandydata do Zarządu została zwołana na dzień 30 września 2016 r.