teleporady

31.03.2015

Raport nr 41/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 roku

Raport 41/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 roku

 Zgodnie z art. 70 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 roku.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.03.2015

" "