teleporady

31.03.2015

Raport nr 40/2015

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r.

 Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 i 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego  2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

-  treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku.

- treść tekstu jednolitego Statutu  uwzględniający zmiany Statutu uchwalone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2015 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.03.2015

" "