15.02.2022

Raport nr 4/2022

Rejestracja akcji serii K w KDPW

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o ukazaniu się Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu w dniu 14 lutego 2022 roku umowy o rejestrację papierów wartościowych w postaci akcji zwykłych imiennych serii K Emitenta w ilości: 19 258 000 pod kodem ISIN PLEMCIM003132.

 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe