16.04.2018

Raport nr 4/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 70 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

EMCIMSA_ZWZ 2018-04-16_lista uprawnionych (II)