teleporady

26.03.2015

Raport nr 39/2015

Kandydatury do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1382 ze zm.), Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż kandydatami na członków Zarządu Spółki III wspólnej kadencji są:

1. Pani Agnieszka Szpara
2. Pan Tomasz Suchowierski
3. Pan Ireneusz Pikulicki
4. Pani Bożena Gołębiowska

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA, która podejmie uchwałę w sprawie powołania kandydatów do Zarządu została zwołana na dzień 31 marca 2015 r.

Emitent uznał powyższą informację za spełniającą przesłanki informacji poufnej określonej w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz.94).
 

 

" "