teleporady

21.11.2017

Raport nr 38/2017

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Tomasza Suchowierskiego, z dniem 30 kwietnia 2018 r., z pełnienia  funkcji członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

" "