teleporady

06.11.2017

Raport nr 35/2017

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 listopada 2017 roku, w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano pana Jędrzeja Sochę.

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

 Poniżej notka biograficzna pana Jędrzeja Sochy – nowego członka Rady Nadzorczej.

 Pan Jędrzej Socha od 2016 roku należy do zespołu PZU, w którym zajmuje stanowisko Starszego Analityka Inwestycyjnego. W PZU bierze udział głównie w transakcjach dłużnych (LBO, leveraged finance, project finance itp.) oraz projektach strategicznych.
Przed dołączeniem do zespołu PZU zdobywał doświadczenie zawodowe w mCorporate Finance SA pracując przy projektach M&A, ECM, DCM.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Cranfield School of Management.

 

 

" "