teleporady

23.10.2017

Raport nr 30/2017

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji pana Jędrzeja Litwiniuka z pełnienia, z dniem 5 listopada 2017 roku, funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

" "