teleporady

Raport nr 29/2015

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku Pan Józef Tomasz Juros złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

"