teleporady

Raport nr 28/2016

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku Pani Agnieszka Szpara złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka i Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny SA. Obecną funkcję Pani Agnieszka Szpara pełnić będzie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

"