22.12.2021

Raport nr 26/2021

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Emitent") Pana Pawła Knapa i powierzyło mu funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 grudnia 2021 roku.

CV kandydata Emitent zamieszcza w załączeniu do niniejszego raportu.

CV_kandydata