10.10.2019

Raport nr 25/2019

Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2019 roku rozpoczęła negocjacje ze Starostą Powiatu Kamieńskiego w zakresie ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę „symbolicznej złotówki”.

Wraz z rozpoczęciem rozmów, Emitent przekazał Staroście Powiatu Kamieńskiego najważniejsze, zanonimizowane, informacje o składnikach przedsiębiorstwa oraz sytuacji finansowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Rozpoczęcie negocjacji zmierzających do sprzedaży Szpitala św. Jerzego za „symboliczną złotówkę” wynika z faktu, iż Spółka nie jest w stanie zapewnić obsługi Szpitala w zakresie oczekiwanym przez władze Powiatu, a także z odpowiedzialności społecznej i troski o dobro mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.

Emitent poinformuje odrębnym raportem o zawarciu umowy sprzedaży lub o innym sposobie zakończenia negocjacji.

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na wartość ewentualnej transakcji oraz z uwagi na jej znaczenie dla działalności Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR