17.12.2021

Raport nr 22/2021

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o wpłynięciu kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Knapa, która została przekazana przez akcjonariusza spółki TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. CV kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

CV_kandydataoswiadczenie_kandydata