17.11.2022

Raport nr 20/2022

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 listopada 2022 roku powołało w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Emitent") Pana Petera Lednický i powierzyło mu funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 17 listopada 2022 roku.

Notę biograficzną kandydata Emitent zamieszcza w załączeniu do niniejszego raportu.

 Nota biograficzna