28.10.2020

Raport nr 20/2020

Przygotowania do procesu likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Raportem nr 25/2019 z 10 października 2019 roku Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) komunikował rozpoczęcie negocjacji ze Starostą Powiatu Kamieńskiego w zakresie ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki". Raportem nr 5/2020 z 7 lutego 2020 roku Emitent poinformował, że w przypadku nieprzyjęcia ostatecznej oferty Spółki przez władze Powiatu Kamieńskiego, Spółka podejmie czynności likwidacyjne Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, po zakończeniu jego działalność z dniem 31 marca 2020 roku. Jednocześnie Spółka zastrzegła sobie prawo  do zmiany opisanych powyżej postanowień, mając przy tym na uwadze dobro pacjentów oraz mieszkańców Powiatu Kamieńskiego. Ostatecznie ponowiła propozycję sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, za cenę "symbolicznej złotówki".

Trwające od ponad roku negocjacje, nie doprowadziły do uzgodnienia stanowiska Spółki i Powiatu Kamieńskiego i Spółka w obecnej sytuacji nie widzi szans na osiągnięcie konsensusu z Powiatem Kamieńskim. Z tych względów Spółka rozpoczęła przygotowania do procesu likwidacji Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, który planuje rozpocząć z końcem listopada 2020 roku, o ile do tego czasu nie zostanie bezwarunkowo przyjęta ostateczna oferta złożona przez Spółkę Powiatowi Kamieńskiemu. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych powyżej postanowień zarówno co do terminów jak i co do samego zamknięcia szpitala mając na uwadze potrzeby mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne