teleporady

09.08.2017

Raport nr 20/2017

Rozwiązanie umowy o kredyt inwestycyjny Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Na podstawie  art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR) Zarząd EMC Instytut Medyczny SA – Emitent przekazuje informacje o zawarciu w dniu 08 sierpnia 2017 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Porozumienia o rozwiązaniu umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym - kredyt w kwocie 13.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie 50% kosztów netto inwestycji dotyczącej zakupu udziałów spółki Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie oraz przebudowy i modernizacji Szpitala Zdrowie  w Kwidzynie („kredyt EMC”).

 Rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy postanowień umowy w związku z niespełnieniem przez Emitenta warunków uruchomienia kredytu EMC.

 O kredycie EMC Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2016 z dnia 31.10.2016 r.

 

" "