15.01.2015

Raport nr 2/2015

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 15 stycznia 2015 roku.

Treść uchwał podjętych na NWZ EMC IM SA w dniu 15 stycznia 2015 r