14.06.2019

Raport nr 19/2019

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 czerwca 2019 roku, powołano w skład Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 14 czerwca 2019 r. Pana Karola Piaseckiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Karol Piasecki zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Karol Piasecki jako Prezes Zarządu Emitenta będzie odpowiadał za przygotowanie wizji i strategii rozwoju, promocję i marketing, sprzedaż usług medycznych, rozwój kapitału ludzkiego, zarzadzanie procesami kadrowymi i płacowymi, zarządzanie technologiami informatycznymi, organizacje obsługi prawnej, Biura ds. Zarządzania projektami (PMO).

Karol Piasecki (ur. 1972r.) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Od ponad 14 lat zarządza spółkami na rynku ochrony zdrowia. Specjalizuje się w budowaniu długoterminowej strategii wzrostu, restrukturyzacji przedsiębiorstw, procesach integracji i zarządzaniu zmianą.

W latach 2008-2010 przeprowadził restrukturyzację spółki DOZ S.A., największej sieci aptecznej w Polsce. Proces przemian był podyktowany decyzją właściciela o podziale swoich aktywów na dywizję hurtową i detaliczną. W ciągu prawie trzech lat struktura firmy została zbudowana od podstaw poprzez integrację kilku działających dotychczas niezależnie firm. Efektem było stworzenie największej w Europie Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2000 placówek własnych, partnerskich i franczyzowych. W 2008 roku Karol Piasecki wraz z zespołem wdrożył pierwszą na rynku aptecznym platformę e-commerce w oparciu o model click&collect. Obecnie apteka internetowa doz.pl to największy i najnowocześniejszy polski portal o zdrowiu.

W latach 2011-2019 Karol Piasecki zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego spółki Dr. Max. W czasie swojej pracy ponad dziesięciokrotnie zwiększył sprzedaż firmy tworząc jedną z największych sieci aptecznych w kraju. Po przeprowadzeniu planu naprawczego sieć aptek rozpoczęła dynamiczną ekspansję na rynku polskim i w latach 2014-2018 zwiększyła liczbę placówek o ponad 500. W 2019 roku w rankingu publikowanym w magazynie „Forbes” Dr.Max zajął 5 miejsce wśród najcenniejszych marek w ochronie zdrowia i jednocześnie został uznany najcenniejszą marką apteczną w Polsce.

Podstawa prawna:

§5 pkt 5) w zw. z §5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim