16.11.2022

Raport nr 17/2022

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o wpłynięciu kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Petera Lednický, która została przekazana przez akcjonariusza spółki Penta Hospitals International a.s siedzibą w Bratysławie. 

Nota biograficzna kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.Nota biograficzna