31.08.2020

Raport nr 16/2020

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o wpłynięciu kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki przekazanego podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2020:

Kandydatura Pana Karola Wajde została przekazana przez akcjonariusza spółki TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie.

Pan Karol Wajde dołączył do zespołu PZU w 2017 roku i zajmuje w nim stanowisko Starszego Analityka Inwestycyjnego. W PZU Pan Karol Wajde bierze udział w transakcjach dłużnych, project finance, finansowania konsorcjalne).

Przed dołączeniem do zespołu PZU zdobywał doświadczenie zawodowe w Deloitte oraz CMT Advisory, gdzie zajmował się wycenami i modelowaniem finansowym oraz projektami M&A.

Karol Wajde jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia licencjackie) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia magisterskie). Zdał również wszystkie trzy egzaminy w ramach programu CFA.