07.09.2022

Raport nr 12/2022

Informacja o zawarciu umowy pożyczki w ramach refinansowania umowy istniejącej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę umowy pożyczki w kwocie 9.984.615,40 EUR ze spółką Penta Hospitals International a.s. z siedzibą w Bratysławie (jako pożyczkodawcą). Umowa została zawarta w ramach refinansowania istniejącej pożyczki z CareUp (z siedzibą w Amsterdamie - Holandia), w tej samej wysokości.

 

Emitent uznaje niniejszą informację za poufną z uwagi na wartość udzielanej pożyczki.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR