teleporady

29.03.2019

Raport nr 10/2019

Decyzja o reorganizacji placówki medycznej wchodzącej w skład struktury EMC Instytut Medyczny SA - zaprzestanie działalności leczniczej oddziału

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu reorganizacji placówki medycznej wchodzącej w skład struktury EMC Instytut Medyczny SA – Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim („Szpital”).

Powodem reorganizacji jest troska o bezpieczeństwo pacjentów. Szacowany koszt realizacji programu dostosowawczego zgodnego z zaleceniami organów nadzoru sanitarnego dla Szpitala to 3 710 tys. zł. Zdaniem Zarządu skala koniecznych nakładów powoduje, iż nie ma ekonomicznej możliwości realizacji ww. programu  w obszarze Bloku Operacyjnego, co w tej sytuacji uniemożliwia kontynuowanie działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala.

Brak realizacji programów dostosowawczych może mieć wpływ bezpośredni na bezpieczeństwo pacjentów tego Oddziału. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego do zamknięcia Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

Przychód z działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim:
1. Oddziału Chirurgii Ogólnej:

a)    Za rok 2017 =  2 500 tys. zł

b)    W okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 = 1 809 tys.. zł

Wynik z działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim  z uwzględnieniem kosztów pośrednich w obszarze:
1. Oddziału Chirurgii Ogólnej:

a)    Za rok 2017 = - 261 tys. zł

b)    W okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 = - 593 tys. zł

 

O dalszych istotnych decyzjach w ramach ww. procesu Spółka będzie informować raportami bieżącymi.

" "