10.04.2017

Raport nr 10/2017

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 10 kwietnia 2017 roku.


Treść uchwał podjętych na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 10 kwietnia 2017.

Treść uchwał