14.02.2017

Raport nr 06/2017 - korekta

Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - korekta

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (Emitent) niniejszym anuluje raport bieżący nr 06/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 02/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.