14.02.2017

Raport nr 06/2017

Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"/"Spółka") informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 15 lutego 2017 roku.

Zarząd Spółki ponownie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.