31.01.2017

Raport nr 04/2017

Zakończenie rozmów prowadzonych w celu zawarcia umowy nabycia udziałów

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent, w nawiązaniu  do raportu bieżącego 50/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.,  przekazuje informację, że Emitent zakończył rozmowy prowadzone w przedmiocie potencjalnej transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów spółki pod firmą Prywatna lecznica Certus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („transakcja”), spółki branży medycznej, w której działa Emitent. Rozmowy nie zakończyły się zawarciem transakcji.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)