26.11.2014

Raport bieżący nr 98 / 2014

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku Pani Krystyna Wider-Poloch złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa i członka Zarządu EMC Instytut Medyczny SA.

Obecną funkcję Pani Krystyna Wider-Poloch pełnić będzie do dnia 31 grudnia 2014 r.