24.11.2014

Raport bieżący nr 96 / 2014

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku Pani Hanna Gerber złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA.

Rezygnacja Pani Hanny Gerber następuje z dniem 24 listopada 2014.