17.09.2013

Raport bieżący nr 92 / 2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2013 r.

Zgodnie z art. 70 pkt. 3_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2013 roku _kontynuacja obrad po przerwie ogłoszonej w dniu 20 sierpnia 2013 roku_.
raport_2013-92_zalacznik_Wykaz.pdf